15-1-2016- பாலஜோதிடம் (ராகு -கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் ) இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

15-1-2016- பாலஜோதிடம் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக்.

10-1-2016- பசுமை விகடன் (நம்மாழ்வார் சிறப்பிதழ் ) இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

10-1-2016- பசுமை விகடன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக்.

டிசம்பர் 2015- நக்கீரன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய (ஏழு இதழ்கள் ஒரே பதிவில் )

டிசம்பர் 2015- நக்கீரன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

டிசம்பர் 2015- சக்தி விகடன் ஆன்மிக இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய .

டிசம்பர் 2015- சக்தி விகடன் ஆன்மிக இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

டிசம்பர் 2015- மோட்டார் விகடன் மாத இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

டிசம்பர் 2015- மோட்டார்  விகடன் மாத இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

டிசம்பர் 2015- ஜூனியர் விகடன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய (நான்கு இதழ்கள் ஒரே பதிவில் )

டிசம்பர் 2015- ஜூனியர்  விகடன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

டிசம்பர் 2015- ஆனந்த விகடன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய (நான்கு இதழ்கள் ஒரே பதிவில்)

டிசம்பர் 2015- ஆனந்த விகடன் வார இதழ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

31-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

31-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

24-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் டவுன்லோட் செய்ய.

24-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

31-8-2015- ஆன்மிகம் பலன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

31-8-2015- ஆன்மிகம் பலன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

17-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

17-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

13-8-2015- -பெண்மை மாத இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

13-8-2015- -பெண்மை மாத இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

17-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

17-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

10-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

10-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

15-8-2015- குங்குமச் சிமிழ் கல்வி வேலை வழிகாட்டி இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

15-8-2015- குங்குமச் சிமிழ் கல்வி வேலை வழிகாட்டி இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .கார்த்திக் .

3-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் டவுன்லோட் செய்ய.

3-8-2015- தினமலர் கம்ப்யூட்டர் மலர் டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஓரத்தநாடு கார்த்திக் .

15-8-2015- ஆன்மிகம் பலன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

15-8-2015- ஆன்மிகம் பலன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

3-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

3-8-2015- புதிய தலைமுறை கல்வி இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

21-7-2015- சினிக்கூத்து இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

21-7-2015- சினிக்கூத்து இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

22-7-2015- ஜூனியர் விகடன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய.

22-7-2015- ஜூனியர் விகடன் இதழை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.