முன்னோடிகள்-மருத்துவ மேதைகளின் வாழ்க்கைகுறிப்பு நூல் .


மருத்துவத் துறையில் எத்தனையோ அதிசயங்கள் நிகழ்ந்து வந்தாலும், இந்த வளர்ச்சிக்காகத் தங்களது வாழ்க்கையையே அர்ப்பணித்துப் பாதை வகுத்த

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.