எம்.ஆர்.ராதா. காலத்தின்கலைஞன் - மணா நூல் .

எம்.ஆர்.ராதா. நடிகர்கள் அனைவரும் தங்கள் குருவாக / முன்மாதிரியாக சொல்வது சிவாஜியை என்றால், அந்த சிவாஜி சொன்னது ராதா’வையாம்.

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.