நோஸ்ராடாமஸ் சொன்னதெல்லாம் நடக்கிறது - சி.எஸ்.தேவ்நாத் நூல் .

நோஸ்ராடாமஸ் (டிசம்பர் 14இ 1503 ஜூலை 2இ 1566)இ இலத்தீன் பெயரான மைகெல் டி நோஸ்ரடேம் மூலம் அழைக்கப்பட்ட நோஸ்ராடாமஸ் உலகின்

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.