1989 இல் வெளிவந்த பூந்தளிர் காமிக்ஸ் டவுன்லோட் செய்ய.

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

1989 இல் வெளிவந்த பூந்தளிர் காமிக்ஸ் டவுன்லோட் செய்ய.

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

1984இல் வெளிவந்த பூந்தளிர் காமிக்ஸ் டவுன்லோட் செய்ய. (1984 காமிக்ஸ் வரிசை -3)

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

கி.மு.வில் சோமு - சிம்பு சித்திரக்கதை நூலினை டவுன்லோட் செய்ய.

சிம்பு - கி.மு.வில் சோமு சித்திரக்கதை நூலினை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

கடல் ஓநாய் - பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய.

பைகோ கிளாசிக்ஸ் - கடல் ஓநாய் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

ஹக்கிள்பெரிஃபின் + ஸெண்டாவின் கைதி - பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸ் .


பைகோ கிளாசிக் - ஹக்கிள்பெரிஃபின் + ஸெண்டாவின் கைதி காமிக்ஸ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1992 இல் வெளிவந்த காமிக்ஸ் வரிசை -4 )

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1992 இல் வெளிவந்த காமிக்ஸ் வரிசை -3 )

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

கடவுளரின் உணவு - பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸ் .

பைகோ கிளாசிக்ஸ் - கடவுளரின் உணவு காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

பறந்து வந்த பயங்கர மிருகம் - கஸ்தூரி சித்திரக்கதை காமிக்ஸ் .

கஸ்தூரி சித்திரக்கதை -பறந்து வந்த பயங்கர மிருகம் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும்

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1990 இல் வெளிவந்த காமிக்ஸ்)

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

ஜவன்ஹோ + டான் க்விஸாட் - பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸ்.

பைகோ காமிக்ஸ் - ஜவன்ஹோ + டான் க்விஸாட் காமிக்ஸ்களை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .

வீரவிஜயன் -வாண்டுமாமா -பார்வதி சித்திரக்கதைகள் காமிக்ஸ் .

பார்வதி சித்திரக்கதைகள் - வீரவிஜயன் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1992 இல் வெளிவந்த காமிக்ஸ்)

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

கிட்நாப்டு-பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய.

பைகோ கிளாசிக்ஸ்  - கிட்நாப்டு காமிக்ஸை  டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1994 இல் வெளிவந்த காமிக்ஸ்)

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

ரிட்டன் ஆப் தி நேட்டிவ் - பைகோ கிளாசிக்ஸ் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய .

பைகோ கிளாசிக்ஸ்  - ரிட்டன் ஆப் தி நேட்டிவ் காமிக்ஸை  டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .கார்த்திக் .

பூந்தளிர் காமிக்ஸ் - (1985 இல் வெளிவந்த இரண்டு காமிக்ஸ் வரிசை- 3 & 4)

கேரளாவில் பூம்பட்டா (Poompatta-வண்ணத்துப்பூச்சி) என்ற சிறுவர் இதழை வெற்றிகரமாக நடத்தி வந்த பைகோ (PAICO) நிறுவனம் சிறுவர் இதழ்களின்

திட்டத் திருடர் - இந்திரஜால் காமிக்ஸ் டவுன்லோட் செய்ய.

இந்திரஜால் காமிக்ஸ் - திட்டத் திருடர் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

கடல் புதையல் - வாசு காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய .

வாசு காமிக்ஸ்  - கடல் புதையல் காமிக்ஸை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.