வெள்ளி நிலா முற்றத்திலே - ஜெய்சக்தி நாவல் .

ஜெய்சக்தி  - வெள்ளி நிலா முற்றத்திலே நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

கல்லில் வடித்த கவிதை - ஜெய்சக்தி நாவல் .

ஜெய்சக்தி -கல்லில் வடித்த கவிதை நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் . ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

அன்பு மலர்ச் சரம் கொடுத்து - ஜெய்சக்தி நாவல் .

ஜெய்சக்தி -அன்பு மலர்ச் சரம் கொடுத்து நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

பனிமலர்ச் சோலை - ஜெய்சக்தி நாவல் .

ஜெய்சக்தி  -பனிமலர்ச் சோலை நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

இது வரை சொல்லாத கவிதை - ஜெய்சக்தி நாவல் .

ஜெய்சக்தி -இது வரை சொல்லாத கவிதை நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

வானமழை நீ எனக்கு -ஜெய்சக்தி நாவல்

ஜெய்சக்தி -வானமழை நீ எனக்கு நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

புன்னகை மட்டும் கொடு-ஜெய்சக்தி நாவல்

ஜெய்சக்தி -புன்னகை மட்டும் கொடு நாவலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கில் கிளிக் செய்யவும் .ஒரத்தநாடு கார்த்திக் .

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.