நோஸ்ராடாமஸ் சொன்னதெல்லாம் நடக்கிறது - சி.எஸ்.தேவ்நாத் நூல் .

நோஸ்ராடாமஸ் (டிசம்பர் 14இ 1503 ஜூலை 2இ 1566)இ இலத்தீன் பெயரான மைகெல் டி நோஸ்ரடேம் மூலம் அழைக்கப்பட்ட நோஸ்ராடாமஸ் உலகின்

மோட்ச பயணம் -ஜான் பன்யனின் உலக புகழ் பெற்ற நூல் தமிழில் .


கிறிஸ்தியன் என்னும் மனிதன் வேதாகமத்தை படிக்கிறார் .அதை படித்து அழுகிறார் தான் பாவத்தை உணருகிறார் .தன் பாவத்தில் இருந்து விலகி

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடருங்கள்

இதுவரை பகிர்ந்த பதிவுகள்

OrathanaduKarthik. Powered by Blogger.